06 1450 1350 info@casadiverdi.nl

Welkom bij Casa di Verdi Catering

Disclaimer & Privacy statement

De informatie die u op deze website aantreft, heeft Casa di Verdi met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen.

Casa di Verdi kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Casa di Verdi niet instaan. Casa di Verdi garandeert niet dat de website vrij is van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies beheren (toestaan, blokkeren of verwijderen) via uw browser.

Het is derden niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Casa di Verdi de getoonde producten/omschrijvingen op de website en/of ontwerp in de originele vorm of in bewerkte vorm, via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan, en/of te verspreiden. In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Casa di Verdi, behoud Casa di Verdi zich het recht om de hierdoor door ons geleden schade op u te verhalen.

Casa di Verdi is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige site die is verbonden/gelinkt van of naar de website van Casa di Verdi. Ingestuurde gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgelegd, van toepassing zijn worden niet aan derden verstrekt. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Casa di Verdi spant zich tot het uiterste in om misbruik te voorkomen. Casa di Verdi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Casa di Verdi behoud zich het recht om de inhoud van de website van Casa di Verdi en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Foto’s zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijkend zijn van de werkelijkheid.

Alle op deze website vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.